Suomalainen käsihuuhde

2.89 alv0%

Kotimainen ja tehokas etanolipohjainen käsien
desinfektiohuuhde. Sisältää glyseriiniä, joka estää ihon
kuivumista. Huuhdetta annostellaan kuiville käsille
n. 4 ml ja hierotaan, kunnes aine on haihtunut ja
iho tuntuu kuivalta.

Sisältö: Etanoli 70-72%, Glyseroli, metyylietyyliketoni
Muuta: Kotimainen tuotanto ja pakkausmateriaali.

Käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät Tukesin kemidigi-palvelusta: https://www.kemidigi.fi/haku/Prokem%20Käsidesi

Toimitamme pääsääntöisesti vain isoja eriä. 

9199 varastossa

Osasto:

Kuvaus

Helposti syttyvä neste ja höyry.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta,
kipinöiltä, avotulelta, ja muilta
sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

JOS TUOTETTA JOUTUU SILMIIN:
Huuhdo huolellisesti vedellä usean
minuutin ajan. Jos silmä-ärsytys
jatkuu: hakeudu lääkäriin.
Säilytä tiiviisti suljettuna viileässä.

Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Får inte utsättas för varme, heta ytor,
gnistor, öppen låga eller andra
antändningskällor. Rökning förbjuden.
Inhallet/behållaren lämnas till avfallshantering
enligt lokala bestämmelser.

VID KONTAKT MED ÖGONEN:
Skölj försigtigt med vatten i flera
minuter. VId bestående ögonirritation:
Sök läkarhjälp.Förpakningen ska